Verminderen van uitval bij werkende ouders

Ouderschap als kwaliteit

Wij werken aan gezinsvriendelijk werkgeverschap en dat geldt voor alle ouders, daarom verandert Mom Inc. naar Parents Inc. Binnenkort zie je dat ook terug op onze vernieuwde website.

Mom Inc. heeft als missie om de uitval van werkende ouders te verminderen. Nu valt nog 29 procent van de nieuwe moeders uit na haar verlof, en ervaart 30 procent van de ouders met jonge kinderen veel stress. Deze cijfers kosten werkende ouders en bedrijven een hoop energie, kennis en geld.

Deze cijfers moeten omlaag, daarom werken Sanne Nout en Lotte Bode, experts in werk en ouderschap, aan een wereld waarin vrouwen en mannen even trots mogen zijn op hun werk als op hun ouderschap. We dromen van een arbeidsmarkt waar we ouderschap zien als kwaliteit, zodat ouders het beste van zichzelf geven als professional én als ouder.

Mom Inc. heeft de afgelopen jaren succesvolle programma’s ontwikkeld om ouderschap en gezin beter te combineren met als resultaat: 

  • Minder medewerkers vallen uit
  • Vrouwelijk talent blijft behouden
  • Minder stress onder werkende ouders

Maak ouderschap bespreekbaar

combineren werk en gezin Mom Inc.

Hoe wil je dat jouw medewerkers werk en ouderschap combineren? Gestresst, eenzaam en falend? Of gesteund, zelfverzekerd en vitaal? Heeft jouw organisatie pro-actief nagedacht over werk en ouderschap? Heeft jouw bedrijf een helder beleid rondom terugkeer na bevallingsverlof? Waarschijnlijk kan het beter (anders was je niet op onze site). Het gevolg is vaak dat werkende ouders zich overbelast voelen, uitvallen en talenten vertrekken met de nodige kosten voor het bedrijf als gevolg.

Een eenduidig oudervriendelijk beleid is de basis voor een ontspannen, inclusieve en vitale werkomgeving voor werkende ouders. Talenten blijven behouden, uitval wordt voorkomen en je medewerkers leveren het beste resultaat voor jouw organisatie.

Mom Inc. biedt verschillende programma’s om een oudersvriendelijke werkcultuur te creëren en werkende ouders duurzaam inzetbaar te houden.

Aan de slag met een oudervriendelijk beleid

Sterk terug aan het werk

Voor je het weet word je na de geboorte van je kind weer op je werk verwacht. Ruimte tot reflectie is in deze periode schaars.

Veel ouders gaan op dezelfde voet verder als in de periode voordat er kinderen waren. Dit zorg voor veel stress op de korte en langere termijn. Wat heel ongezond voor jezelf en je gezin is en het zorgt voor slechte resultaten op je werk.

Mom Inc. helpt ouders bij het creëren van een ontspannen en gezonde balans tussen werk en ouderschap.

Vind jouw ideale balans
verbeter de balans werk en gezin met Mom Inc

Ik heb het ervaren als een cadeautje. Het was prettig om ervaringen uit te wisselen met collega’s in een zelfde situatie. Het was fijn dat er zowel aandacht was voor mij als professional, als voor mij als moeder/partner/dochter/etc.
Ik herken mijn patronen meer. Ik durf meer los te laten en heb meer vertrouwen dat ik werk en ouderschap kan combineren.

Sophie Plaaschaert, AAV bestuur Erasmus MC

Ik vind het belangrijk dat mijn team zich goed voelt in de balans tussen thuis en werk.

Mom Inc. maakt het thema ouderschap bespreekbaar.

Ik zie dat werknemers na het programma van Mom Inc. meer voor zichzelf opkomen en bijvoorbeeld ook thuis het gesprek aangaan.

Marieke van Meervoort, manager gemeente Rotterdam

Lotte en Sanne hebben een interactieve workshop gegeven aan 25 artsen waarin zij een eerlijk gesprek zijn aangegaan over de invloed van ouderschap op het werk. Er is stilgestaan bij de vooroordelen en feiten over ouderschap en werk en over hoe je beide relaxt kan combineren.

Een echte aanrader!

Karin, deelnemer Trots op werk en ouderschap

Na het volgen van dit programma ga je goed voorbereid weer aan het werk! Mom Inc. geeft je inzicht in wat de uitdagingen kunnen zijn en helpt je voor jezelf te bepalen waar je prioriteiten liggen en hoe je daar je beschikbare tijd over wilt verdelen.

Arianne, deelnemer Zachte Landing

Blog ouderschap & werk

© Alle rechten voorbehouden. Mom inc. 2023