Het waarom achter de 3B-studie (Baby, Breastfeeding, and Back-2-Work)

Voor veel moeders staan de eerste maanden na de bevalling niet alleen in het teken van het zorgen voor de baby, maar gaan ze ook terug aan het werk. Uit het weinige onderzoek dat is gedaan, is gebleken dat moeders het fijn kunnen vinden om weer aan het werk te gaan, maar dat de meeste moeders de transitie van verlof naar werk als stressvol ervaren. Wat we niet weten is of deze stress rondom werkhervatting een impact heeft op de baby. Gezien dat vroege ervaringen fundamenteel zijn voor de ontwikkeling van de baby, is het mijn doel om te onderzoeken of, hoe, en onder welke voorwaarden stress rondom werkhervatting een weerslag heeft op het gedrag en de gezondheid van de baby.  

Stress rond de werkhervatting

Allereerst wil ik onderzoeken of stress rondom werkhervatting een impact heeft op de baby via verminderde kwaliteit van zorg. Het Spillover-Crossover model is de theorie die zegt dat stress eerst wordt meegenomen van het werk naar huis, en dat vervolgens thuis deze stress een impact heeft op andere leden binnen het gezin, inclusief de baby. Werk-gerelateerde stress zou met name een impact hebben op de baby via een verminderde kwaliteit van zorg. Denk dan aan een moeder die laat, of helemaal niet, reageert op het huilen van de baby, of juist hardhandig reageert.  

Moedermelk

Naast kwaliteit van zorg, denk ik dat stress rondom werkhervatting ook een impact zou kunnen hebben op de baby via een verminderde kwaliteit van voeding. De Wereld Gezondheidsorganisatie beveelt aan om een baby tijdens de eerste zes maanden exclusief borstvoeding te geven. Ik zal kijken of de stress rondom werkhervatting is gerelateerd aan 1) het eerder stoppen met borstvoeding, en 2) de samenstelling van de moedermelk. 

Moedermelk bevat allerlei stoffen zoals voedingstoffen en vitamines. Daarnaast bevat moedermelk ook hormonen, waaronder cortisol. Is het zo dat de samenstelling van moedermelk verandert als een moeder meer stress ervaart? De Lactational Programming hypothese zegt vervolgens dat deze stoffen in de melk belangrijk zijn voor zowel de gezondheid als het gedrag van de baby. Echter, het onderzoek naar Lactational Programming staat nog in de kinderschoenen. We weten bijvoorbeeld nog niet goed of hogere cortisolniveau ’s in moedermelk daadwerkelijk zijn gerelateerd aan gedrag bij de baby, zoals huilen. Ook dat ga ik onderzoeken.  

Het onderzoek

De 3B studie maakt deel uit van het overkoepelende onderzoek naar dit onderwerp. Het onderzoek wordt gefinancierd door een Veni-subsidie van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek. Voor meer informatie, zie www.3bstudie.wordpress.com, of mail direct naar Dr. Roseriet Beijers (Radboud Universiteit en RadboudUMC): [email protected].  

Dr. Roseriet Beijers

Roseriet is assistent professor aan de Raboud Universiteit. Zij doet onderzoek naar de effecten op moeder en baby van het weer aan het werk gaan na verlof.

[email protected]

© Alle rechten voorbehouden. Mom inc. 2023